Chính sách bảo hàng và đổi trả

  • Chính sách bảo hành : 12 tháng
  • Chính sách đổi trả : Theo chính sách bảo hành của công ty