Bluewater cấp nước sạch cho giải gôn AIG Women’s Open tại Anh Quốc

Bluewater Group rất vinh dự được là đối tác cung cấp nước sạch cho giải gôn AIG Women’s Open tại sân Carnoustie Golf Links tại Anh Quốc vào tháng 8 năm 2021. Bluewater cung cấp 8 trạm nước sạch không chạm để lấy nước và các bình giữ nhiệt cho các gôn thủ và khán giả. Đây là chiến dịnh bảo vệ môi trường nói không với giác thải nhựa.

Bluewater Group phối hợp với các đối tác là Mastercard and Adidas để cung cấp nước sạch miễn phí cho giải gôn này.

Nguồn: https://www.facebook.com/BluewaterGlobe